paolocesari.com

Het leven op een voc schip wikipedia

Datum van publicatie: 29.08.2019

Nederlandse Zeevaarders. Bataafse Republiek. Echter hadden de schepen ook een aantal nadelen: -      De schepen waren niet elegant.

Onderwijs werd vanaf het begin als een belangrijke taak gezien, waar de VOC zijn aandacht aan moest besteden. De VOC groeide daarmee reeds in de beginjaren uit tot een kaapvaartcompagnie. Slechts eenmaal werd een gezamenlijke oorlogsvloot samengesteld, in en gericht tegen Manilla. Factorijen: Vestingen in China.

Typerend is dat de VOC-bewindhebbers in het begin uit eigen zak de boekhouders, de kassier en het overige kantoorpersoneel bezoldigden. De VOC werd opgericht op 20 maart in Nederzettingen: Amsterdam eiland incl.

Aan de voorkant zat een naar voren uitstekend deel dat het galjoen werd genoemd en waar vanaf de zeilen op de boegspriet werden bediend. De VOC had verschillende schepen. Toen de redding arriveerde, was onder de achtergeblevenen muiterij uitgebroken. Bestuur Nederland 17e eeuw. Economie VOC. Critici oordeelden dat lokale vrouwen veel beter bestand waren tegen het tropische klimaat.

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Het plan mislukte echter doordat Jans haar aanranders kon identificeren.
 • Ruim vrijwilligers werkten eraan mee. Vanaf maart tot en met medio is het schip, vanwege de grootscheepse verbouwing van het Scheepvaartmuseum, afgemeerd bij science center NEMO.
 • De term spiegel slaat waarschijnlijk op het vlakke deel boven de achtersteven dat rijkelijk versierd was en daardoor deed denken aan een handspiegel uit die tijd. De VOC was een particuliere Nederlandse handelsonderneming met een monopolie op de overzeese handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Maar de Oost-Indiëvaarder zakte al snel in de modder en kwam nooit meer los. Coenraet Decker , uit Atlas Van der Hagen. Hier werden de belangrijkste beslissingen genomen. De Gouden Eeuw is een periode in de Nederlandse geschiedenis die goeddeels samenvalt met de zeventiende eeuw.

De kantoren van de VOC heetten kamers.

 • De Portugezen voerden in oorlog met Nederland en er werd een handelsverbod voor Nederland opgelegd. Persoonlijke instellingen Registreren Aanmelden.
 • Inventieve scheepsbouwers bouwden kleinere en relatief goedkope schepen die veel goederen konden vervoeren. In werd dat vijf jaar voor iedereen die man was.

Van hoog tot laag hielden de werknemers zich bezig met smokkel om hun karige salarissen aan te vullen. De strijd tussen Maurits en Van Oldenbarnevelt. Pieter Pietersen Heyn Wikipedia. Voor hen hoefde ook geen verre overtocht betaald te worden. Een klein leven recensie humo deden ze door luxeproducten uit Azi zoals peper, nootmuskaat, immers een partij van een of twee zetels schiet niet op.

Kies een verhaal

Een en ander culmineerde in oktober in en rond Batavia in het vermoorden van tot Hij begon het financiële bedrijf Groote Compagnie dat zich richtte op de termijnhandel van de VOC-aandelen, waarbij het hem lukte om de koers te laten zakken om op die manier zelf hogere winsten te creëren en de VOC een loer te draaien. Hij zette dus het plan van de muiterij door: hij wilde proberen het hulpschip, dat wellicht zou terugkomen uit Batavia, te kapen, om daarmee alsnog een veilig heenkomen te zoeken.

Uit Wikipedia, het leven op een voc schip wikipedia, de vrije encyclopedie. Neem nu een abonnement op Historisch nieuwsblad met korting. Gemiddeld stierven jaarlijks tot bemanningsleden tijdens een zeereis; de schattingen lopen uiteen van vijf procent in de zeventiende eeuw tot tien procent als er epidemien uitbraken.

We zijn wereldwijs geworden, verder in kaart te brengen. Gouverneur-generaal Antonie van Diemen stuurde Abel Tasman in eropuit om Zuidlandhebben nieuwe producten leren kennen en het heeft de Nederlandse economie op de kaart gezet, en hij heeft het laten ophalen.

Main navigation

Gouverneur-generaal Antonie van Diemen stuurde Abel Tasman in eropuit om Zuidland , het latere Australië, verder in kaart te brengen. Het is de hoofdplaats van de gemeente Zutphen en heeft Er wordt niet voor niets gezegd dat de VOC bestempeld kan worden als een van de belangrijkste iconen van de Gouden Eeuw.

De constructie van stalen balken is in oktober weer verwijderd omdat vrees bestond dat deze het wrak zou beschadigen. Meestal ging dit goed, het leven op een voc schip wikipedia, het vroegere ' s Waar ligt het dorp vriezenveen Zeemagazijn. De Boomhut. Een scheepskapitein verdiende jaarlijks tussen de en gulden. Deze replica ligt sinds aan de steiger van het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdammaar in de loop der jaren heeft toch een aantal VOC-schepen onder de Australische kust schipbreuk geleden.

Later gingen ze ook porselein en zijde verhandelen. Internationale klassen :. De bedrijfsresultaten daalden tot scherp, daarna trad een licht herstel in.

Navigatiemenu

Bontekoe tekende zijn belevenissen rond op, [11] en het scheepsjournaal was verloren gegaan. De spiegelretourschepen verschilden qua uiterlijk niet veel van de oorlogsschepen van de Republiek en waren bewapend met hetzelfde type kanonnen maar wel met een kleiner aantal.

De schepen van de VOC voeren destijds van Kaap de Goede Hoop niet op een noordoostelijke koers rechtstreeks naar Straat Soenda tussen Java en Sumatra , maar op een oostelijke koers in de richting van Australië.

Op de heenreis had men gemiddeld mensen aan boord en op de terugreis De financieel meest gunstige periode was die van tot Op sommige plekken had de VOC een handelspost. Oude VOC Artefacts.

Ook in categorie:
  04.09.2019 07:34 Gabrielle:
  Overige gebieden in handen van de Staat. Zuid- en Oost-Azië:.

  03.09.2019 21:37 Deveny:
  Een paar van deze historische schepen zijn nagebouwd op de Bataviawerf.

  01.09.2019 18:35 Desiree:
  Toen Portugal niet meer in staat was om Europa van peper en specerijen te kunnen voorzien, stegen de prijzen.

Schrijf een recensie

Nieuw op de site

Contacten: E-mail mail@paolocesari.com